ניהול פרויקטים -PMP


ניהול פרויקטים -PMP

בשוק בו קיימת אי יציבות כלכלית והתחרות הולכת וגוברת,האתגר של השלמת פרויקט באיכות הנדרשת, ומבלי לחרוג מהמשאבים המוקצים לו מתעצם. יש צורך בלתי פוסק בראיית נקודות מבט חדשות בתחום ניהול הפרויקט בכדי להשיג קפיצת דרך משמעותית בביצועיו.

ניהול פרויקטים מחייב ידע ומיומניות ייחודיות למקצוע. במשך שנים רבות, ארגון ה – PMI מהווה כבסיס להגדרתו ותיעודו העדכני של הידע ומקובל ברחבי העולם כ"תקן" הידע והמיומנויות בתחום. הסמכתו בתחום זה מוכרת בשם PMP® – Project Management Proffessional אשר מהווה סטנדרט המבטיח לארגונים בהם מנהלי הפרויקטים מצוידים בידע הנדרש לבצע את תפקידם בהצלחה. ארגונים רבים בעולם (כמו IBM) אימצו את ההסמכה דנן כחלק אינטגרלי מתהליכי הסכמת עובדים ומנהלים בארגון.

אנחנו מזמינים אותך לקחת חלק ברכישת ידע מוביל ומשמעותי . הקורס מהווה קורס הכנה לבחינה הבינלאומית. 

בסיום הקורס תעונק תעודה קורס הכנה למבחן PMP מטעם טלדור וג'ון ברייס.


                                                      מחזור נוסף נפתח מהרו להירשם!                                                                                              

                              היקף הקורס: 50 שעות, 12 מפגשים     שעות הקורס:  17:00-20:30